Inschrijven

Inschrijven bij de D.G.V. gebeurd door middel van onderstaand inschrijfformulier en machtiging beide volledig ingevuld te verzenden. (m.u.v. inschrijven voor selectie) Als u inschrijft bij de DGV wordt u automatisch ook ingeschreven bij de KNGU wat zorgt voor de verzekering tijdens het sporten.

Voor het inschrijven bij de selectiegroep neem contact op via info@dgvdussen.nl

Voor het inschrijven op de wachtlijst voor een groep die vol is, kun je onderstaand inschrijfformulier wachtlijst invullen ( naar beneden scrollen ). Geef daarin duidelijk aan voor welke groep. De leden administratie neemt contact met je op wanneer er plaats beschikbaar is.

 

Inschrijven

 

Doorlopende machtiging

    Hierbij machtig ik de penningmeester van D.G.V. Dussen contributie te innen door automatische incasso. Deze machtiging geldt tot wederopzegging van machtiging of tot het beëindigen van het lidmaatschap van D.G.V. Dussen.

  • Indien niet akkoord met afschrijving dan kan er binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de bank worden ingediend.

 

Verificatie

Inschrijven wachtlijst

 

Verificatie