Inschrijven

Inschrijven bij de D.G.V. gebeurd door middel van onderstaand inschrijfformulier en machtiging beide volledig ingevuld te verzenden. Als u inschrijft bij de DGV wordt u automatisch ook ingeschreven bij de KNGU wat zorgt voor de verzekering tijdens het sporten.

 

Download hier de leidraad Gymnastiek voor (nieuwe) leden.

Is in bewerking!!!

 

Download hier de leidraad Freerunning voor (nieuwe) leden.

Is in bewerking!!!

 

 

Inschrijven

 

Doorlopende machtiging

    Hierbij machtig ik de penningmeester van D.G.V. Dussen contributie te innen door automatische incasso. Deze machtiging geldt tot wederopzegging van machtiging of tot het beëindigen van het lidmaatschap van D.G.V. Dussen.

  • Indien niet akkoord met afschrijving dan kan er binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de bank worden ingediend.

 

Verificatie