Inschrijven

Inschrijven bij de D.G.V. gebeurd door middel van onderstaand inschrijfformulier en machtiging beide volledig ingevuld te verzenden. (m.u.v. inschrijven voor selectie) Als u inschrijft bij de DGV wordt u automatisch ook ingeschreven bij de KNGU wat zorgt voor de verzekering tijdens het sporten.

Voor het inschrijven bij de selectiegroep neem contact op via info@dgvdussen.nl

Voor het inschrijven op de wachtlijst voor een groep die vol is, kun je een bericht sturen naar Sylvia van Deursen: ledenadministratie@dgvdussen.nl met daarin vermeld je voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en voor welke groep je op de wachtlijst wilt komen. Zodra er dan ruimte is in die betreffende groep nemen wij contact met je op.

 

Inschrijven

 

Doorlopende machtiging

    Hierbij machtig ik de penningmeester van D.G.V. Dussen contributie te innen door automatische incasso. Deze machtiging geldt tot wederopzegging van machtiging of tot het beëindigen van het lidmaatschap van D.G.V. Dussen.

  • Indien niet akkoord met afschrijving dan kan er binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de bank worden ingediend.

 

Verificatie