Opzeggen

Opzeggen van een lidmaatschap en intrekken van een machtiging kan bij D.G.V. per termijn, uitsluitend op de volgende manier. Vul onderstaande gegevens in en verstuur deze  minimaal 14 dagen voor de volgende afschrijf datum  (1 januari, 1 april, 1 oktober ). Je bent contributie verschuldigd tot en met het eind van de termijn waarin het lidmaatschap opgezegd wordt. Graag ook de leiding op de hoogte brengen.

Opzeggen lidmaatschap

    Opzegging van het lidmaatschap en stopzetting van contributie, kan alleen door middel van het invullen, en verzenden van onderstaande gegevens.

 

Verificatie

Opzeggen lidmaatschap

Alhoewel stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen sinds 1 december 2011 bij wet verboden is, is er voor sportverenigingen een uitzondering gemaakt.

Voor sportverenigingen blijft verlenging van het lidmaatschap met één jaar mogelijk als een lid niet tijdig heeft opgezegd.

Als voorwaarde wordt wel gesteld dat de vereniging de noodzakelijke informatie met betrekking tot de opzegging opvallend op de hoofdpagina van de website heeft staan

De leden hoeven dan niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen, waarin gevraagd wordt of ze nog lid willen blijven.

Bron: NOC*NSF

Als bestuur van DGV Dussen zijn wij van mening dat we middels dit bericht op de website aan de gestelde eis hebben voldaan.