Geschiedenis

In 1963 werden twee sportieve mannen, Ad de Rooy en Cor van Dijk lid van een gymnastiekvereniging. Totdat er in Dussen plannen gemaakt werden voor de bouw van een Dorpshuis op het weiland van Nardus van de Pluim en Adriaan Verhoeven. In het dorpshuis werden ten behoeven van de scholengymnastiek ook turntoestellen en ringen geplaatst. Toen kwam de gedachten op om in Dussen een gymnastiekvereniging op te richten. De oprichtingsvergadering werd op 5 mei 1963 gehouden.

De oprichters waren:

  • Mevr. van Moergestel-Nieuwesteeg
  • Mevr. Kiewiet
  • Anton Koops
  • Kees van de Hoven
  • H. Bosch
  • Ad de Rooy

Toen de bouw van het dorpshuis gerealiseerd was en de oprichting van D.G.V. een feit, moest ook een trainer gezocht worden. De eerste trainer van D.G.V. voor zowel de jongensgroep als de meidengroep, was Piet van Dortmont uit Hank. Mevr. Kiewiet ging elke maand met een sigarenkistje onder de arm om de contributie van 2 gulden per maand te incasseren. De huur voor de zaal en een vergoeding voor het gebruik van de toestellen was 5 gulden per uur. In 1975 werden de trainingen verplaatst naar sporthal “de Fuik. Met de komst van de sporthal kreeg de gymnastiekvereniging meer concurentie van andere sportverenigingen.

In 1982 werd D.G.V. lid van de K.N.C.G.V.  (Koninklijke Christelijke Gymnastiek Vereniging). In 1999 ontstond er een fusie tussen de K.N.C.G.V en de K.N.G.B hieruit onstond de K.N.G.U (Koninklijke Nederlands Gymnastiek Unie) D.G.V. is een zeer “bewegende” club. Het gaat op dit moment goed met de club en we hopen dat dit nog lang zo mag blijven.